DUKH – Forældre Rådgivning

Som borger kan du bruge DUKH, når du:

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse i din sag og er i tvivl om mulighederne for at klage
  • Læs mere her og tilmeld dig