Archive for the 'Rådgivning'

Dansk Blindesamfund – Forældre Rådgivning

Forældre kan henvende sig til nedenstående...
Read more

IKT hotline

Har du brug for hjælp eller vejledning i...
Read more

En god skolestart – for børn med sjældne handicap

Håndbogen er skrevet til forældre til børn med...
Read more

Forældre til et barn med handicap – guide til hjælp og støtte

Socialministeriet har udgivet en guide som er en...
Read more

Principafgørelser om merudgifter:

Afgørelse 099-13 Afgørelse 098-13